About The Company

Paul PankrasBedankt voor uw belangstelling. Ik ben Paul Pankras, een ervaren, zelfstandig en onafhankelijk senior project/programmamanager. Mijn ervaring en kennis wil ik graag met u als opdrachtgever delen door uw projecten of programma's te managen. Ik ben er van overtuigd dat projectmanagement een vak is en dat een projectmanager de juiste mix moet kunnen hanteren van harde skills (structureren, plannen, budgetteren, rapporteren, etc) en zachte skills (respect, sensitiviteit, gedrag, effectief communiceren, etc).

De zachte kracht van de projectmanager

De afgelopen jaren richtte de ontwikkeling van het vakgebied van projectmanagement zich vooral op het beheersen en controleren van projecten. Het toepassen van een projectmanagementmethode in combinatie met de benodigde harde projectmanagementcompetenties kreeg daarbij volop aandacht.
 
De tendens is dat binnen het vakgebied projectmanagement steeds meer aandacht wordt besteed aan de zachte kant van het vak. Buiten de belangrijke aspecten als tijd en geld gaat steeds meer aandacht uit naar het beïnvloeden van de gewenste verandering en de verschillende verwachtingen de diverse belanghebbenden. Complexe projectomgevingen met veel verschillende partijen vereisen daarom van de projectmanager een hoge mate van flexibiliteit en meer kennis en vaardigheden op het gebied van zachte competenties. Voor de succesvolle uitvoering van complexe projecten hebben projectmanagers dus zowel harde als zachte competenties nodig. Door het situationeel managen van projecten op zowel harde als zachte elementen ben ik in staat om in iedere situatie samen met u en uw organisatie de gewenste harde doelen en zachte veranderingen te realiseren. U haalt iemand in huis die ook:

  • de rust bewaakt door de spanning in moeilijke situaties te verminderen of weg te nemen waardoor er een vruchtbare samenwerking tussen de betrokken partijen blijft bestaan;
  • de creativiteit van de medewerkers en organisatie gebruikt en stimuleert ten gunste van het project;
  • kan onderhandelen, bij meningsverschillen de belangen en posities van alle partijen in acht neemt, en deze kan omzetten in een win-win situatie voor de belanghebbenden;
  • respect en sensitiviteit toont, de waarden, gevoelens, wensen en behoeften van anderen serieus neemt, hierover communiceert maar altijd focus houdt op de scope van het project.
About The CompanyDienstenReferentiesLinksContact